A-kullen.

A-kullen 2018-04-08.

4 tikar och 1 hane.

3 av 5 valpar utvärderade.

Undan. Black Blossom Lady Balva

Efter. Lappforsens Fudge

Lihkku Ája HD A-A & ED UA 

Lihkku Alva HD C-B & ED UA, ögon UA. 

Lihkku Árja HD C-B & ED UA, ögon UA. 

Lihkku A litter

C-kullen.

C-kullen 2019-11-12.

1 tik och 4 hanar.

5 av 5 valpar utvärderade.

Undan. Black Blossom Lady Balva

Efter. Katajavaaran Ahkio

Lihkku Cohki HD B-B & ED UA, ögon UA. 

Lihkku Cahkat HD C-C & ED UA, ögon UA. 

Lihkku Ciellat HD C-C & ED UA

Lihkku Ceaggás HD B-B & ED 1-2

Lihkku Ceakkin HD C-C & ED 0-181517924_576617473069209_7896892664753160192_n

E-kullen.

E-kullen 2020-04-22.

4 tikar och 1 hane.

3 av 5 valpar utvärderade.

Undan. Tricaliz Máddi

Efter. Katajavaaran Ahkio

Lihkku Eadni HD A-A & ED 1-0, ögon UA.

Lihkku Eaika HD C-C & ED UA

Lihkku Eana HA C-C & ED UA

E-kullen

B-kullen.

B-kullen 2019-01-02.

1 hane.

Avliden. 2020-05-27

Undan. Black Blossom Troll Mila

Efter. Finda Xanto

received_426879741578595.jpeg

D-kullen.

D-kullen 2019-12-22.

4 tikar och 2 hanar.

4 av 6 valpar utvärderade.

Undan. Finda Ealli

Efter. Fjällvallarens Boyd

Lihkku Davli HD A-A & ED UA

Lihkku Deaivi HD A-A & ED UA

Lihkku Duvra HD B-C & ED UA, ögon UA.

Lihkku Dahku HD B-B & ED UA, ögon UA. 

received_2467909756795974

F-kullen.

F-kullen 2021-06-09.

2 tikar och 5 hanar.

1 hane dödfödd.

2 hanar avlidna.

Undan. Finda Ealli

Efter. Lappizaros Arez

F-kullen stamtavla